Discover and share stories

of adventure, connection, and change making.

Đất Đi

Thích xem phim giả tưởng, nghe nhạc tất cả các thể loại tùy từng tâm t

I am good at giving a damn.

Location
Hanoi, Vietnam

Activity