Discover and share stories

of adventure, connection, and change making.

Think this is good?

Diệt mối tận gốc

coldwind

TẠI SAO PHẢI DIỆT MỐI ?
- Việt Nam là vùng nhiệt đới nóng và ẩm và là điều kiện cho loài mối Coptomes Ceylonicus, loài mối này đặc biệt nguy hiểm cho các công trình xây dựng. Chúng có khả năng phát triển nhanh, tồn tại phổ biến và di chuyển rộng trong tổ từ khu vực này sang khu vực khác, từ tầng này sang tầng khác và là loài mối phá hoại nghiêm trọng nhất.

-> Cụ thể là: nhiều công trình không xử lý mối ngay từ đầu nên nhiều công trình sau khi đưa vào sử dụng đã bị mối tấn công và phá hủy. Đặc b

Continue to dietmoitangoc24h.com

Inappropriate?

Discuss

  1. {{attachment.file.name}}
  1. {{fields.video_link.url}}

Ready to post! You’ve uploaded the maximum number of images.

Your video is ready to post!

Oops! Nice pic, but it’s just not our (file) type. Please try uploading a .jpg or .png image.

Well, this is embarrassing. Something went wrong when posting your comment. Care to try again?

That image is too large. Maximum size is 6MB.

Please enter a valid URL from YouTube or Vimeo.

Embedding has been disabled for this video.

{{c.errors.other}}

Posting comment...